Sunday, 6 May 2007

'Ty Siamas' Canolfan Cenedlaethol Cerdd Welsh Folk Music Center Opens with First Gig


Neuadd Idris, Dolgellau - Cartref ty Siamas / The home of Ty Siamas

01 Jun 2007, 20:00 Sesiwn Siamas - Delyth Jenkins & Huw Dylan

Gig cyntaf Ty Siamas - Canolfan Cenedlaethol Cerddoriaeth Gwerin Cymru. £5, a dim ond lle i 82. Cysylltwch am docyn.

Ty Siamas - the National Centre for Folk Music's first ever gig. £5 with only 82 places. Contact for tickets.

Y perfformiad cyntaf yn Nhy Siamas gyda Delyth Jenkins a Huw Dylan!

Noson anhygoel yn awditoriwm newydd Ty Siamas, Canolfan Cenedlaethol Cerddoriaeth Gwerin Cymru.

£5 Dim ond lle i 82. Sicrhewch eich tocyn ar gyfer y gig hanesyddol yma drwy ffonio 01341 421800 neu e-bostio mabon@tyisamas.com

The inaugural performance at Ty Siamas with Delyth Jenkins and Huw Dylan!

A fantastic evening at the brand new auditorium in Ty Siamas the National Centre for folk music.

£5 There are only 82 tickets. Secure your ticket by phoning 01341 421800 or emailing mabon@tysiamas.com

Hwyl fawr i bawb / Joy to all!

Cenedlaethol Cerddoriaeth Gwerin Cymru / National Centre For Welsh Folk Music

Click here to go directly to my personal blog page called Mordechai Razing Ziggurats, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Celtic Cult Cinema on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Mordechai's Post-Evangelical-Granola on the World Wide Web.

© 2007 Mark Leslie Woods

No comments: