Friday, 29 June 2007

Getting a 'Reel' Job: CYFLE ANNOUNCES WALES FILM INDUSTRY TRAINING SCHEME FOR NEW ENTRANTS


CYFNOD RECRIWTIO CYNLLUN LLAWN AMSER FFILM CYFLE 28 MEHEFIN - 19 GORFFENNAF 2007

Ewch i www.cyfle.co.uk

CYFLE FILM SCHEME RECRUITMENT PERIOD 28 JUNE - 19 JULY 2007

Go to www.cyfle.co.uk

WALES FILM INDUSTRY TRAINING SCHEME FOR NEW ENTRANTS

Full time training in FILM, based in Wales

Cyfle is offering exciting, full time training for 4 individuals who have a burning desire to develop further skills for a career in the film industry. Cyfle’s ‘Wales Film Industry Training Scheme’ is a twelve month vocational scheme.

This includes an induction course, placements on film productions throughout the UK, off-the-job short courses and an exit programme. Applicants are invited to apply for the following training posts:

Production Co-ordinator
3rd Assistant Director
Boom Operator
Art Department Assistant

Training Allowance Paid
Closing date for applications: 19 July 2007
Course start date: 24 September 2007
Applicants must be 18 or over

Cynllun Hyfforddi Diwydiant Ffilm Cymru ar gyfer Newydd Ddyfodiaid
Hyfforddiant llawn amser mewn FFILM, yng Nghymru

Mae Cyfle’n cynnig agoriad i 4 o unigolion sydd yn ysu am gael datblygu gyrfa ymhellach yn y diwydiant ffilm. Mae ‘Cynllun Hyfforddi Diwydiant Ffilm Cymru’ Cyfle yn gynllun hyfforddi galwedigaethol deuddeg mis o hyd.

Bydd y cwrs yn cynnwys cwrs rhagarweiniol, lleoliadau ar gynyrchiadau ffilm ar hyd a lled y DU, cyrsiau byrion allanol a rhaglen cloi. Gwahoddir ceisiadau am y swyddi canlynol:

Cydlynydd Cynhyrchu
3ydd Gyfarwyddwr/aig Cynorthwyol
Genweiriwr/aig (Bŵm)
Cynorthwyydd Adran Gelf

Telir Lwfans Hyfforddi
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 19 Gorffennaf 2007
Dyddiad dechrau’r cwrs: 24 Medi 2007
Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 neu hŷnMark Woods, Cardiff School of Creative & Cultural Industries, University of Glamorgan

Cardiff School of Creative & Cultural Industries

mwoods[at]glam[dot]ac[dot]uk

Click here to go directly to my personal blog page called Welsh-American Family Genealogy, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Welsh Music, Film, and Books Symposium, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Celtic Cult Cinema on the World Wide Web.

Visit the UK Film Studies and World Cinema and Music Import Showcase

© 2007 Mark Leslie Woods

Smart & Sexy? Your Queer Advantage is waiting!