Thursday, 3 April 2008

Cyfrwng Welsh Media 2008 Holds Annual Seaside Resort Conference at Aberystwyth University May 1-2, Follows Gala April 27 BAFTA Cymru Awards


[Pictured above: Aberystwyth overlooks the Irish Sea.]

CYFRWNG 2008 CONFERENCE

Aberystwyth University
1-2 May 2008

New Platforms :: Convergence

The Cyfrwng 2008 conference will be held in the National Library of Wales, Aberystwyth, on 1-2 May and this year’s theme is ‘Convergence – Cydgyfeiriant’. During the two day event, a range of speakers, papers and panels will consider how the media in Wales are rising to the challenge of a digital, multiplatform world.The conference programme will be published on this website shortly but we are urging people to register as soon as possible and to book their place at the conference dinner which will follow the Cyfrwng 2008 award ceremony on Thursday night 1 May.The dinner will be hosted at the Council Chamber in the National Library but space is limited! Come back to the website soon for full programme details but speakers include:[Pictured above: Dr David Barlow, University of Glamorgan]
Dr Mike Cormack, Sabhal Mòr Ostaig
[Pictured above: Phil George, National English Language Theatre]
[Pictured above: John Geraint, Green Bay Media Limited]

Rhian Gibson, S4C Director of CommissioningJanet Lewis Jones, BBC Trust

Prof. Tom O’Malley, Aberystwyth University

Elis Owen, Managing Director ITV Wales
[Pictured above: Prof. Mike Pearson, Aberystwyth University]

Arshad Rasul, Director of Technology, S4C
[Pictured above: Dr Heike Roms, Aberystwyth University]

Mandy Rose, Creative Director: Multiplatform, BBC Wales
[Pictured above: Ceri Sherlock, Multiplatform Commissioning Executive, BBC Wales][Pictured above: Prof. Elan Closs Stephens, Aberystwyth University]

Prof. Ioan Williams, Theatr Genedlaethol Cymru

Rhodri Williams, Ofcom Wales

For further information, contact Elin Haf Gruffydd Jones or Rhodri ap Dyfrig on 01970 622533.

Cyfrwng Welsh Media Conference May 2008

BAFTA CYMRU

CYNHADLEDD CYFRWNG 2008

1-2 Mai 2008

Prifysgol Aberystwyth

Llwyfannau Newydd :: Cydgyfeiriant

Bydd cynhadledd Cyfrwng 2008 yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth rhwng 1-2 Mai a’r thema eleni yw ‘Cydgyfeiriant – Convergence’. Dros gyfnod o ddau ddiwrnod, bydd amrywiaeth o ddarlithoedd a phaneli difyr yn trafod sut mae cyfryngau Cymru yn ymateb i her yr oes ddigidol, aml-lwyfan.Caiff rhaglen y gynhadledd ei chyhoeddi ar y wefan hon cyn hir ond rydym yn annog pobl i gofrestru mor fuan â phosib ac i sicrhau lle yng nghinio’r gynhadledd fydd yn dilyn seremoni wobrwyo Cyfrwng 2008 ar nos Iau 1 Mai.Y bwriad yw cynnal y swper yn Ystafell y Cyngor y Llyfrgell Genedlaethol ond mae nifer y llefydd yn gyfyngedig, felly cyntaf i’r felin! Dewch nôl i’r wefan am fanylion llawn y rhaglen ond dyma rai o siaradwyr y gynhadledd:

Dr David Barlow, Prifysgol Morgannwg
Dr Mike Cormack, Sabhal Mòr Ostaig
Phil George, Theatr Genedlaethol cyfrwng Saesneg
John Geraint, Green Bay
Rhian Gibson, Cyfarwyddwr Comisiynu S4CJanet Lewis Jones, Ymddiriedolaeth y BBC
Yr Athro Tom O’Malley, Prifysgol AberystwythElis Owen, Rheolwr Gyfarwyddwr ITV Wales
Yr Athro Mike Pearson, Prifysgol Aberystwyth
Arshad Rasul, Cyfarwyddwr Technoleg S4C
Dr Heike Roms, Prifysgol Aberystwyth
Mandy Rose, Cyfarwyddwr Creadigol: Aml-lwyfan, BBC Cymru
Ceri Sherlock, Gweithredwr Comisiynu BBC Cymru
Yr Athro Elan Closs Stephens, Prifysgol Aberystwyth
Yr Athro Ioan Williams, Theatr Genedlaethol Cymru
Rhodri Williams, Ofcom CymruAm fwy o wybodaeth, cysyllter ag Elin Haf Gruffydd Jones neu Rhodri ap Dyfrig ar 01970 622533.

AIM: ATRiuM Intelligent Media

Chapter Arts Centre Cardiff

Cardiff School of Creative & Cultural Industries

mwoods[at]glam[dot]ac[dot]uk

Click here to go directly to my personal blog page called Welsh-American Family Genealogy, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Welsh Music, Film, and Books Symposium, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Celtic Cult Cinema on the World Wide Web.

Visit the UK Film Studies and World Cinema and Music Import Showcase


© 2008 Dr. Mark Leslie Woods

Smart & Sexy? Your Queer Advantage is waiting!

Click here to go directly to my personal blog page called Queer Advantage, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Mordechai Razing Ziggurats, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Mordechai's Post-Evangelical-Granola on the World Wide Web.

© 2008 Dr. Mark Leslie Woods