Thursday, 8 February 2007

Pam Fod Angen .Cym ? Why Do We Need .Cym?
Oherwydd bod yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Gymraeg yn gymuned y credwn ni y dylai cael ei chydnabod a’i dyrchafu drwy gael ei Parth Lefel Uchaf noddedig (sponsored Top Level Domain - PLU) ar y Rhyngrwyd. Gyda PLU noddedig .cym byddai’r cyrff, cwmnïau a’r bobl hynny sydd am fynegi eu hunain yn yr iaith Gymraeg neu/ac am hyrwyddo diwylliant Gymraeg yn gallu cofrestri a chael eu hadnabod yn glir.

Because the Welsh language and culture is a community that we believe should be identified and enhanced by having its own sponsored TLD on the Internet. Under a .CYM sponsored TLD those organisations, companies and people that express themselves in the Welsh language and/or wish to encourage Welsh culture will be able to be registered and will be clearly identifiable.

Clichiwch yma: http://www.dotcym.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2&lang=cy
Click here: http://www.dotcym.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2&lang=en

1 comment:

Anonymous said...

Da iawn, Marc Miami!