Friday, 2 February 2007

Welcome, Croeso, Bienvenue, Benvenuto!!!


Croeso i'r lle 'da fi. Dw i'n byw yn Traeth Miami, a gyda fy ffrindiau "Marc Miami" ydw i. Ar y pryd, dw i'n dysgu Cymraeg ym Mhrifysgol Morgannwg ym Mhontypridd, ar gymoedd Rhondda-Cynon-Taf. Dw i'n myfyrio gweddu doctwr ffilm (mae'n well 'da fi ffilmiau cyfoes cymraeg!) Dw i'n dod o'r Ohio yn wreiddiol o'r gwladfa fach Cymreig, o'r enw Youngstown, Ohio. Pan oeddwn i'n ifanc yn y gartref, roedd fy hen mam-gu'n arfer siarad a'n canu yng Ghymraeg. Roedd fy deulu gwerin y capel Annibynnol. Ar hyn o bryd, dw i'n byw gyda fy Mhartner Eidalig yng Nghymru. Mae ein ty ni ar ben y bryn ar bentre bach Trefforest. Roedden i'n gweithio fel darlithydd astudiaeth ffilm. Dw i'n wedi blino yn aml iawn achos dw i'n gweithio a studio bob amser. Dw i'n gweld fy ffrindiau a fy mam yn Florida bimp gwaith y flwyddyn. Mae'n well 'da fi ffloi tros y Mor Iwerydd! Hwyl am y tro!

1 comment:

Rhys Wynne said...

Shwmae Mark, mae dy Gymraeg di'n dda iawn. Dwi'n cadw blog ar gyfer Dysgwyr o'r enw Dysgwyr De Ddwyrain

Hefyd dwi'n darllen blogiau Cymraeg gan Americanwyr eraill.